Žádost

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z NADACE J&T PRO FYZICKÉ OSOBY

Jméno žadatele
Právní zástupce (je-li určen, například u dítěte nebo při omezení právní způsobilosti)
Trvalé bydliště
Kraj
Okres
Telefon
Email
Datum narození
Záměr žádosti (o co a proč žádáme)
Pro koho je pomoc určena
Celkové náklady
Požadovaná částka z Nadace J&T
Poznámka k požadované částce z Nadace J&T
Které další organizace plánujete oslovit?
Žádali jste již v minulosti Nadaci J&T nebo Nadační fond J&T o příspěvek?
Jak jste se o nás dozvěděli?
  Beru na vědomí, že zadané osobní údaje budou zpracovávány za účelem rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku a následné archivace žádostí.
  Informace o ochraně osobních údajů.