Nadace J&T

Žádost

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z NADACE J&T PRO FYZICKÉ OSOBY

Žadatel tímto uděluje výslovný souhlas podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“) se zpracováním svých osobních údajů uvedených v žádosti Nadace J&T. Tyto osobní údaje budou Nadací J&T zpracovávány (ve smyslu Zákona) po celou dobu existence Nadace J&T a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Nadace J&T po jejím zániku.